جیغ و فریاد با اکو در کوهستان

این محصول شامل 2 صدای جیغ زن و فریاد مرد با اکو می باشد که با فرمت mp3 در یک پوشه zip پس از پرداخت قابل دریافت می باشد.

شما می توانید نمونه این صداها را از صدای جیغ زن و مرد با اکو مشاهده کنید.