مجموعه افکت صدای تیک زدن درست

در این محصول شما می توانید به 6 افکت صدای تیک درست زدن یا تیک سبز با فرمت صوتی mp3 تهیه شده اند دسترسی داشته باشید.

شما می توانید نمنه این صدا ها را در لینک صدای تیک مشاهده نمایید.